1995 Salo Mika 023 Yamaha Belgian Tyrrel 43 1 Gp 1ee22weey11237-Formula 1